Cum creăm o monedă virtuală, clonând una deja existentă, utilizând BlackWeb OS sau Ubuntu

Pasul 1: Instalarea dependențelor sudo apt-get install git sudo apt-get install build-essential libtool autotools-dev automake pkg-config libssl-dev libevent-dev bsdmainutils sudo apt-get install libboost-system-dev libboost-filesystem-dev libboost-chrono-dev libboost-program-options-dev libboost-test-dev libboost-thread-dev sudo apt-get install libboost-all-dev sudo apt-get install software-properties-common sudo add-apt-repository ppa:bitcoin/bitcoin sudo apt-get update sudo apt-get install […]