0 votes
in Linux by arhitectul (280 points)
closed by arhitectul

Am comis-o în Ubuntu, modificând la Defaults secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" 

Problema rezultată? Comanda sudo nu mai funcționa.
 

closed with the note: Tutorial

1 Answer

0 votes
by arhitectul (280 points)

Trebuie doar să intrăm în recovery mode. Resetăm computerul și apăsăm shift sau esc (depinde de distribuție) până ne apare GRUB.După ce am selectat recovery mode, mergem la root:

mount -o rw,remount /

Dacă ați eliminat din greșeală utilizatorul din grupul sudo:

adduser username sudo

Dacă ați editat greșit fișierul:

sudo nano /etc/sudoers

#
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults env_reset
Defaults secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root ALL=(ALL:ALL) ALL

# Members of the admin group may gain root privileges
%admin ALL=(ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:

#includedir /etc/sudoers.d

Dacă întâmpinați eroarea "sudo is mode _____, should be 0440"

chmod 0440 /etc/sudoers


Cu plăcere! :)

Bun venit pe Hackpedia.org!

Acest site face parte din rețeaua BlackWeb și a fost creat special pentru dezvoltatorii distribuției BlackWeb, cât și pentru utilizatorii Linux, care doresc să afle mai multe, sau caută răspunsul la diverse probleme întâmpinate.
...